top of page

Hälsan

 hos Griffoner

MRI Griffon FOTO: LEIF HALLBERG OCH DJURDOKTORN

Syringomyelia hos Griffon

Griffonen är en fantastisk ras men tyvärr som ALLA andra raser finns det förekommande ärftliga sjukdomarsom inte går att blunda för. Köper man en valp oavsett ras så finns aldrig några garantier, mer än att uppfödare gjort allt i dennes makt för att få fram friskaste möjliga inom respektive hälsoområde.

 

Förutom ögonsjukdomar och Patella luxation som förekommer, kan griffonen såsom många andra dvärgraser ha den komplexa neurologiska diagnosen syringomyelia (SM) och/eller chiari malformation (CM). Att frågan om syrimgoymelia uppmärksammats och diskuteras mer kring de senaste åren, betyder inte att det inte funnits i rasen under lång tid.

 

Hur får man reda på SM/CM status hos hundarna?, får alla symtom? och

hur använder man informationen från en MRI i aveln?

Det ända sättet att få reda på SM/CM status är att magnetröntga (MRI) och då får hunden en internationell gradering från 0-2 för SM respektive CM enligt BVA´s (British Veterinary Association) riktlinjer. Med en gradering kan uppfödare vid avel göra säkrade kombinationer med hjälp utav ett rekommendations avelschema från BVA, som är framtaget för att räkna ut bättre förutsättningar för friskare avkommor.

 

Viktigt att påpeka att alla individer INTE får symtom när dem har en syringomyelia förändring. För att undvika förlorad genpool, riskera matadoravel samt hård inavel, är det viktigt att inte utesluta för många individer ur aveln. För alla avelsdjur som är symtomfria finns det positiva förutsättningar att få bättre avkommor samt tillföra rasen något bra långsiktigt OM de kombineras med rätt partner. 

 

Vad kan man göra som valpköpare?

Som valpköpare kan du hjälpa att bidra till griffonens sundhet genom att vara noggrann med att kontrollera att föräldradjuren är friska samt att be om att se deras hälsointyg. Resonerar att det är bra med informerade valpköpare som ställer frågor och krav för att veta hälsostatus på föräldradjuren. MRI undersöker man inte, är det OMÖJLIGT att säga om hunden har SM eller inte, då SM gradering BARA kan fastställas genom en MRI. 

Vad kostar en MRI?

I skrivande stund (Aug 2020) kommer tyvärr en MRI i Sverige framöver att kosta ca 10 000-15 000 SEK. Detta efter att fått höra att veterinärkliniken i Linköping (som tog 6000SEK) beslutat att skrota sin magnetröntgen efter byte av lokaler hösten 2020.

Utomlands i länder som Tyskland, Belgien och Finland kan man komma ner till ca 5000 SEK exklusive resekostnader.

 

Vad gör kennel Admiravel inom hälsa?

Ögonlyser och patella luxation undersöker ALLA och HELA kullar, även de som flyttat som sällskapshundar till nya hem. Utöver det undersöks de egna avelsdjurens SM/CM status för möjlig förbättrad riskanalys. Kombinationer görs utifrån övervägande med hänsyn till en helhet och med förhoppning att förbättra avkommor och rasen långsiktigt.

 

SM avelsschema

SM/CM Grade Scales

SM Grade 0 = Normal (no central chanel dialation; no pre-syrinx*; no syrinx).

SM Grade 1 = Central canel dilation (CCD) less than 2mm in diameter

SM Grade 2 = Syringomyelia (central canel dilation with a internal diameter of 2mm or bigger;

separate syrinx; or pre-syrinx* with or without central canal dilation.

*Then viewing the MRO scan images for SM, a pre-syrinx, which is cord oedema, is sometimes seen, This may be transitional in the course of the progression of the disorder.

Syringomyelia BVA avelsschema, Griffon hälsa
Jämförelse huvudform CM

Andning

Griffonen är enligt min erfarenhet sund när det kommer till andning, även fast den är en plattnosad ras. För att den ska förbli det behöver man vara uppmärksam på att bl.a. undvika knipta näsborrar. Nedan visas exempel på hur det kan se ut.

Bra länkar som förklarar SM/CM, Partella luxation,

ögonsjukdomar, höftfel, forskningsstudier m.m. :

 

 

Wikipedia Syringomyeli

https://sv.wikipedia.org/wiki/Syringomyeli

 

Dog News - Svensk blogg

http://dognews.se/2011/09/19/syringomyelia-2/

 

Svensk artikel från veterinärklinik

http://www.veterinarmagazinet.se/wp-content/uploads/Magnetkameraunders%C3%B6kning-av-CM-och-SM.pdf?d6e5b0

 

Sveriges lantbruksuniversitet (Examensarbete) Syringomyeli hos hund- Sofie Zanders

http://stud.epsilon.slu.se/2781/4/zanders_s_110610.pdf

 

Huvudstudie

http://www.moleculia.nl/hc21/hc21.html#p=1

 

Vanliga frågor och svar om SM/CM (går att välja med svensk översättning via google):

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/page60/

 

Effectiveness of the breeding guidelines 

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/resources/b-g-paper.pdf

 

Forskningsresultat:

This paper on CM in the Griffon uses 14 measurements of the skull and brain and has identified six of them associated with CM. It also identified two chromosomes, one region is of particular interest because it has a relationship with a condition (Townes- Brocks) which is associated with CM in humans

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0089816

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/docs/cm%20and%20%20genome%20research%20update%20into%20canine_%20chiari%20d.pdf

 

Nyheter från forskning - Dr Clare Rusbridge

http://clarerusbridge-news.blogspot.se/

 

http://www.veterinary-neurologist.co.uk/

 

 

Vad är Magnetisk resonanstomografi (MRI, MR, MRT)?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnetisk_resonanstomografi

http://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/magnetresonanstomografi/

 

 

Ögonsjukdomar:

http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/

 

Patella luxation:

http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/patellaluxation/

 

Höfter:

http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/

 

 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar

Fastställda av NKU och SKK/CS Gäller från 2014:

Sid.32

Griffon belge, griffon bruxellois och petit brabançon – brakycefal I rasen förekommer riskområden som: 1. Andning: Andningsbesvär på grund av otillräckligt utrymme i svalg och bröstkorg och/ eller knipta näsborrar. 2. Ansikte: Alltför kort nos disponerar för skador på ögonen. 3. Rörelser: Ett avvikande rörelsemönster med frenetiskt kliande och/eller tecken på omotiverad smärta när hunden går i koppel kan varsla om allvarlig neurologisk störning, syringomyeli. Uppmärksamma hundar med sund andning, ögon, nos och käkparti samt normalt rörelsemönster.

http://www.skk.se/global/dokument/utstallning/sarskilda-rasspecifika-domaranvisningar-a7.pdf

 

 

SGS Hälso Statistik 2005-2009

http://www.skk.se/Global/Dokument/RASdokument/RAS-griffon-belge-bruxellois-petit-brab.pdf?epslanguage=sv

 

 

bottom of page